GOD NOK? - om skyld, skam og nåde

For: 7.-10 klasse

Fag: Kristendom og dansk

Tidsforbrug: 5-10 lektioner, kan varieres

Tilmelding: løbende

Eleverne kommer i dette digitale materiale til at arbejde med 3 grundbegreber: skyld, skam og nåde.

Projektet er på den tilhørende hjemmeside inddelt i 5 faser.

1 - introøvelser

2 - analyse af skyld, skam og nåde

3 - arbejde med fortællinger, bibelske tekster og tv-klip

4 - besøg af præsten - bemærk der er begrænset/varieret kapacitet fra sogn til sogn

5 - Udarbejdelse af et produkt, der kan bruges til eksamen i kristendom.

Det er muligt at plukke i faserne eller bruge dem samlet.

Koder til hjemmeside udleveres ved tilmelding.