Bogens myter - få indblik i Otto Frellos finurlige billedverden

For: 7.-9.klasse

Fag: kristendom, dansk, billedkunst

Tilmelding: løbendeUr-myterne i Bibelen udgør en central del af de faglige mål for kristendom i overbygningen, hvor man også skal arbejde med fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund. Med udgangspunkt i tre malerier af Otto Frello bearbejdes de menneskelige grundvilkår og tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i de bibelske myter:

Syndefaldet

Den store oversvømmelse

Babelstårnet

I materialet er de tre myter gengivet af den nyeste oversættelse af Første Mosebog "Begyndelsen og Tænkeren". De tre malerier af Frello, der bearbejdes i materialet er syndefaldet, regnvejret og Ubyggelig bygning

Materialet består af:

Elevhæfte og Lærervejledning til undervisningsmaterialet om Otto Frello – Bogens myter & Penslens strøg.

Power-Point som du kan bruge som introduktion til Otto Frello og tilpasse efter interesse

Du kan hente hele elevhæftet eller de enkelte opgaver til hvert billede. Klassen kan med fordel deles op, så 1/3 arbejder med Syndefaldet, 1/3 med Den store oversvømmelse og 1/3 med Tårnet der skulle nå til himlen. God fornøjelse!

Materialet er digitalt og koder udleveres ved tilmelding til forløbet.