Salmesangsprojekt - De 5 årstider

For 4.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik

Tilmelding: senest 15.september 2020

Årets tema for salmesangsprojektet er "De 5 årstider" i kirkeåret. Naturligvis er der flere kirkelige højtider og helligdage i løbet af året, men her har vi valgt at fokusere på fem: Advent, jul, påske, pinse og trinitatis.

Gennem materialet får eleverne kendskab til de overnævnte kirkelige højtider: Hvad fejrer vi? Hvilken salme og liturgisk farve knytter sig til højtiden og hvorfor?

I lærervejledningen findes, foruden en grundig gennemgang af de enkelte salmer, komponister osv., også en række undervisningsforslag, som læreren frit kan disponere over og afstemme med det ønskede timeforbrug.

Salmerne i årets projekt er:

- Du kom til vor runde jord

- Barn Jesus i en krybbe lå

- Hil dig, Frelser og Forsoner

-Flammerne er mange

-Hvem er dog han

 

Salmesangsprojektet forløber i 3 faser:

 

Fase 1: Forberedelse på skolen, hvor salmerne læres og der arbejdes med tilhørende opgaver.

 

Fase 2: Mulighed for at inddrage den lokale præst/organist med besøg i den lokale kirke.

 

Fase 3: Salmesangsfinale i Haderslev Domkirke torsdag den 5.november kl.09.00 og kl.10.30 , hvor eleverne oplever det fantastiske ved at synge salmerne i et stort fællesskab.

 

Materialet består af:

• Lærervejledning

• Tekst- og nodehæfte til hver elev 

Lydfiler ligger digitalt, kode udleveres ved tilmelding.