Ingemann - kort&godt!

For: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, musik.

Tidsforbrug: 4-6 lektioner

Kort og godt om Ingemann er første del af en kommende række korte forløb om kendte, danske salmedigtere. Det er et oplagt materiale at bruge på en fag-dag, meget gerne i samarbejde med den lokale kirke, en musiklærer eller måske et lokalt plejehjem alt efter tid og ressourcer.

B.S. Ingemann har bidraget med mere end 40 salmer til den danske salmebog, og nogle af de mest kendte indgår i dette materiale.

Målet er at gøre eleverne fortrolige med nogle af de danske salmer, der er en vigtig del af vores kulturarv, give dem et indblik i et af vores tids største bidragere til den danske salmeskat, og ikke mindst give dem viden om musikkens funktion i sociale og kulturelle sammenhænge.

Forløbet kan afvikles på forskellige måder. I kan benytte det som helt almindelig klasseundervisning, men det vil være helt oplagt, at det afsluttes med en form for fællessangsoplevelse enten i klassen, til et forældrearrangement, til morgensang på skolen, på det lokale plejehjem eller i den lokale kirke.

Forløbet indeholder:

Lærermateriale

trykte billedkort med baggrundstekst til eleverne til aktiv deltagelse

power point med billeder til at understøtte oplæsningskortene

salmer og musikfiler

trykte sanghæfter