Fortællehjørnet

For 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Tilmelding: 3.-4.klasse senest 15.februar 2021. For 5.-6.klasse senest 1.april 2021

Formålet med Fortællehjørnet er at give eleverne kundskaber, der giver dem en forståelse for kirke og kristendom, herunder kendskab til kirkens højtider og de bibelfortællinger, der knytter sig hertil. Klassen tilbydes besøg i den lokale kirke, hvor den lokale sognepræst fortæller om den aktuelle højtid. Der beregnes en enkeltlektion til besøget.

Mellemtrinet tilbydes besøg i forbindelse med påske og pinse.

3. klasse        Nadver, Langfredag og opstandelse

4. klasse        Nadver, Langfredag og opstandelse

5. klasse         Pinse og Helligånd

6. klasse         Paulus og de første kristne