Ritualer

For 6.-8.klasse

Fag: Kristendom

Tidsforbrug: 5 lektioner

Tilmelding: løbende

Et nyt opdateret materiale om ritualer med særlig fokus på kirkens 4 store overgangsritualer dåb, konfirmation, vielse og begravelse, udbydes nu. Formålet med materialet er, at eleverne får kendskab til ritualer og overgangsritualer samt kan redegøre for betydninger af centrale kristne begreber i kristendommen.

Forløbet er bygget op over 4-5 lektioner, alt efter om man tilvælger kirkebesøg.

1.lektion: Samtale i klassen om "Hvad er et ritual". Oplæg til samtale findes i lærermaterialet.

2&3. lektion: Eleverne arbejder med elevtekster og elevspørgsmål enten individuelt eller i grupper

4.lektion: Det giver god mening at give læringen "Krop" ved et kirkebesøg i den lokale kirke, hvor præsten vil fortælle om overgangsritualerne og tydeliggøre det i kirkerummet.

5.lektion: Ludo-Quiz. Eleverne spiller og bruger den tilegnede viden fra de første lektioner.

 

Man får mest udbytte af materialet ved at benytte det fuldt ud og også gøre brug af den lokale kirke, men materialet kan også deles op. Et evt. kirkebesøg tilrettelægges i samarbejdes med den lokale sognepræst. Bemærk at der kan være varieret kapacitet fra kirke til kirke.

 

Materialet består af:

-lærermateriale

-elevtekster/elevspørgsmål

-Ludo/quiz spil inklusiv manual

-spørgsmålskort til Ludo