Esbjergevangeliet

For 3.-10. klasse

Fag: Kristendom, dansk og billedkunst

Tidsforbrug:2-10 lektioner

Tilmelding: løbende men vær opmærksom på udstillingsugerne 41+42+43

 

Esbjergevangeliet er oprindelig et 140 m vægtæppe, der hænger på UC Syd i Esbjerg. Det er en moderne fortolkning af bibelen, skabt af kunstneren Erik Hagens.

Gennem årene har det udviklet sig til også at være et online undervisningsmateriale, som har den styrke at det kan bruges af både indskoling, mellemtrin og udskoling. De helt små klasser vil dog nok ikke få nok ud af det, derfor har vi sat 3.klasse på som start trin. Forløbet er tilrettelagt efter de forskellige trin på den tilhørende hjemmeside www.esbjergevangeliet.dk (koder fås ved tilmelding)

Med udgangspunkt i værkes arbejdes der med etisk-filosofiske spørgsmål, der lægger op til elevernes selvstændige refleksion. Materialet arbejder bl.a. med almen menneskelige temaer, som fristelse, respekt, misundelse og uretfærdighed, og stiller spørgsmål som: Hvilket samfund ønsker du? Hvad er kunst? Hvor kommer det onde fra?

Alt materiale til både lærer og elever er på hjemmesiden, og kode udleveres ved tilmelding.

Esbjergevangeliet er også udformet som et 23 m langt vægtæppe. Det har vi her i Haderslev lånt af Koldings skolekirketjeneste. Det udstilles i Domkirken i ugerne 41+42+43. Man kan derfor planlægge sin undervisning efter det, og/eller opfordre eleverne til at tage ind og se det i efterårsferien. Kontakt et dage før besøg kirketjener Lars Vibe 20534981, så kirken ikke er booket til kirkelige handlinger på det tidspunkt, I planlægger.