Temadag om Kirkerummet

For 0.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Eleverne får gennem en række aktiviteter i kirkerummet kendskab til den lokale kirke og dens funktion.

Hvordan er kirkerummet indrettet? Hvilket verdenshjørne er rummet rettet mod? Hvorfor står der at kar til vand? Hvad er et alter for noget? Hvorfor står præsten oppe i en tønde? Hvilket musikinstrument spilles der på i kirken og hvordan lyder det? Og hvad bruges tingene i kirkerummet til? Gennem leg, aktiviteter, sang og fortælling bliver eleverne klogere på kirkerummet.

Temadagen kan strække sig fra to lektioner til en hel dag, efter aftale. Dagen tilrettelægges i samarbejde med den lokale sognepræst. Bemærk at der kan være varierende kapacitet fra kirke til kirke.  


Tilmelding løbende gennem skoleåret.