Syng og bliv klog

For 0.-2. klasse

Fag: Kristendomskundskab, musik og dansk

Sang har mange kvaliteter. Der er fællesskab i at synge. Man bliver glad af at synge. Salmer og sange er også kulturbærende. Sang og rytmeklap kan desuden samle koncentrationen og dermed styrke undervisningsparatheden, da det øger blodgennemstrømningen mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Torkil Skov, Ole Grøn og Niels Carl Juul har lavet fine tegninger til salmerne:

     I østen stiger solen op

     Op al den ting

     Nu falmer skoven

      Nu går solen sin vej

    Måne og sol

    Du kom til vor runde jord

Materialet består af:

·       Kom-i-gang-sang

·       Musikalske ideer og overvejelser

·       Ideer til arbejdet med salmer på 0. og 1. klasse

·       Ideer til arbejdet med salmer i 2. klasse

·       Tegninger

Materialet og tegningerne fås ved tilmelding.

Der er mulighed for at runde projektet af med et besøg i den lokale kirke, hvor man kan synge sammen. Kirkens rum giver ofte sangen en ekstra dimension. Præsten eller en anden medarbejder vil fortælle om salmerne og det at synge. Bemærk at der er varieret kapacitet fra kirke til kirke.

Formålet er at eleverne får viden om og kan synge med på nye og ældre salmer.

Tilmelding løbende gennem skoleåret.