Projektet: "Jesus på slottet"

Ideen
Idéen med Jesus på slottet er at lade eleverne møde nogle af personerne i de nytestamentlige fortællinger lyslevende, og at lade slottet danne ramme om dette møde.

Børnene kommer bl.a. til at møde Jesus, Jomfru Maria, disciplen Peter, Maria Magdalene, tiggeren Bartimæus, Johannes Døber, tolderen Zakæus, apostlen Paulus og ypperstepræsten Kajfas.

Projektet kan gennemføres som et tværfagligt samarbejde i fagene kristendomskundskab, musik og billedkunst.

Formålet med projektet er
- at understøtte skolens undervisning i kristendomskundskab
- at levendegøre nogle af personerne bag de bibelske fortællinger, så fortællingerne fremstår mere levende for eleverne

Tak til
En masse mennesker er involveret i projektet. Tak til:
Holger Lissner, tidl. sognepræst ved Kolding, som i 2003 skabte "Jesus på slottet" på Koldinghus, og som generøst giver lov til, at spillet bruges mange steder.
Folkekirkens skoletjeneste i Kolding og Åbenrå for hjælp og erfaringsudveksling.
Gram Slot v. familien Brodersen - for lån af lokaler og samarbejde om projektets afvikling.

Skoleforvaltningen i Haderslev Kommune for organisering og finansiering af buskørsel
Præster og frivillige medhjælpere i Haderslev Domprovsti.
Menighedsråd og provstiudvalg for interesse, opbakning og øvrig finansiering.

"Jesus på slottet" er bygget op i 3 faser:
Fase 1
- Skolen fortæller eleverne om Jesu møde med disciplen Peter, Maria Magdalene, tiggeren Bartimæus og tolderen Zakæus, så børnene er fortrolige med disse personer, som de senere skal møde.
- Desuden skal de lære to sange/salmer: 1. vers af "Gør døren høj" og "Du kom til vor runde jord".
- Endelig skal børnene fremstille og medbringe til slottet lovruller med "De ti bud". Tips til fremstillingen findes i undervisningsmaterialet. Eleverne får deres produkter med hjem, når spillet er slut.

Fase 2
- Lærerne træffer aftale med den lokale præst om en time i kirken, hvor præsten vil fortælle om Johannes Døber og dåben, samt templet i Jerusalem og ypperstepræsten Kajfas. I kirken vil der også blive lejlighed til at synge de to sange/salmer. Er det for besværligt at bringe børnene til den lokale kirke, kan præsten i stedet inviteres til at deltage i en undervisningstime på klassen.

Fase 3
- De deltagende klasser mødes ved Gram Slot. Det nærmere tidspunkt vil blive meddelt senere. Uden for slottet vil de møde Jesus, som er på vej til Jerusalem, og nu bliver børnene til folkeskaren, der ledsager Jesus ved "indtoget i Jerusalem" med sang og palmegrene. Ved slottet vil de forskellige klasser få tildelt en discipel, som fører dem rundt på slottet, hvor de møder de bibelske personer, som så vil fortælle eleverne deres historie. Til sidst samles alle klasserne i salen, hvor de deltager i "festen" hos tolderen Zakæus.

- Hele rundturen varer ca. 1½ time.
 
God fornøjelse med en sjov og anderledes skoledag!