Hvad laver præsten

 

For 1.-3. klasse

Tidsforbrug: 2-5 lektioner

Fag: Kristendom

Tilmelding: løbende.

Hvad skal en præst egentlig tro og vide om Gud og Jesus? Hvor tit har præsten kjole på? Hvad laver præsten, når han/hun ikke har kjole på?

Dette miniprojekt sætter focus på præstens alsidige job, der rummer livets yderpunkter fra vugge til grav. Forløbet består af et besøg i den lokale kirke. Her ser eleverne, hvordan kirken er indrettet, og de hører om de arbejdsopgaver, der knytter sig til døbefont, alter og prædikestol. Præsten fortæller om de 2 sakramenter, dåb og nadver.

Eleverne får ved tilmelding et hæfte, så de kan lave en lille fagbog om præsten job og kirkens indretning.

Hæftet lægger også op til at inddrage andre erhverv.

Projektet indeholder:

- kirkebesøg

- lærermateriale

-opgavehæfte til eleverne.

illustrationer: Birgitte Ahlmann