Exodus - God goes to Hollywood

For 7.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Filmindustrien i Hollywood bruger ofte Bibelens fortællinger som forlæg. Ridley Scotts stjernemættede actionfilm Exodus, der tager udgangspunkt i den dramatiske fortælling om Moses og udvandringen fra Egypten, er bare den seneste i rækken.I projektet Exodus skal eleverne dels agere filmkritikere og arbejde med forholdet mellem bibeltekst og actionfilm ved hjælp af et såkaldt ”Hollywood-barometer”, dels arbejde med gudsbilleder.

Eleverne kommer således til at reflektere over følgende:

  • Hvilke gudsbilleder findes i Det Gamle og Det Nye Testamente?
  • Hvordan hænger gudsbilleder og menneskesyn sammen?
  • Hvordan benyttes Bibelens fortællinger i kunst og samfund?


Projektets overordnede mål er at give eleverne indsigt i og evne til at tolke, hvordan bibelske fortællinger bruges som forlæg for spillefilm i Hollywood og tilpasses populærkulturen. Endvidere at give eleverne indsigt i forskelle og ligheder mellem det jødiske og det kristne gudsbegreb og evne til at tolke, hvilke egenskaber Gud tillægges.

Tilmeldte lærere modtager et undervisningsoplæg med forslag til elevopgaver, 34 sider, samt filmen Exodus på DVD til udlån.

Der arbejdes i kristendomskundskab inden for kompetenceområderne Bibelske fortællinger, Kristendom og Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Forløbet bidrager derudover til kompetencemålene for Fortolkning og Fremstilling i dansk.

Tilmelding løbende gennem skoleåret.