Salmesangsprojekt "Længsel"

For 4.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik


Længsel er et grundtræk ved mennesket, og samtidig ikke noget man bare kan beslutte sig for.

Det er noget, dér griber én.

’Den menneskelige længsel er et centralt tema i den danske salmeskat, ligesom det er et centralt tema i ethvert menneskeliv. Det tema tages op i årets salmesangsmateriale. Hvad længes mennesket efter? Hvordan er længslen bestemmende for menneskets liv? Ligger der en virkelighedsflugt i længslen?

I lærervejledningen findes foruden en grundig gennemgang af de enkelte salmer, komponister osv., også en række undervisningsforslag, som læreren frit kan disponere over og afstemme med det ønskede timeforbrug.

Salmerne i årets salmesangsprojekt er:

·       Ingen er så tryg i fare                                        

·       Her kommer Jesus, dine små                            

·       Gud efter dig, jeg længes            

·       Her vil ties, her vil bies

·       Byens tavshed.

Salmesangsprojektet forløber i 3 faser:

Fase 1: Forberedelse på skolen, hvor salmerne læres og der arbejdes med tilhørende opgaver.

Fase 2: Mulighed for at inddrage den lokale præst/organist med besøg i den lokale kirke.

Fase 3: Salmesangsfinale i Haderslev Domkirke torsdag 15. november kl. 9.00 og 10.30, hvor eleverne oplever det fantastiske ved at synge salmerne i et stort fællesskab.

Materialet består af:

·       Lærervejledning med gennemgang af salmernes tekst, melodier og undervisningsideer

·       Tekst- og nodehæfte til hver elev

·       Lydfiler med salmerne tilgængeligt på nettet.

Kode til materialet fås ved tilmelding.

 

Formålet er at eleverne har kendskab til salmer og musik, og at de oplever glæden ved at synge i fællesskab.

Tilmelding senest 1. september.