Helgi Daner - da danerne blev kristne

For 5.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspirerer af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen.

Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet. Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Materialet indeholder:

·       Undervisningsvejledning (96 sider)

·       Klassesæt med 30 eksemplarer af den forkortede særudgave af Helgi Daner romanen

·       5 sæt rollespilskort med fortællingens personer

·       Adgang til hjemmeside med elevtekster og opgaver, små videoer, en indlæsning af fortællingen m.m.

Tidsforbrug: 15 lektioner.

Formålet er at eleverne tilegner sig indsigt i de forskellige former for kristendom, som var på færde i årene omkring kristendommens indførelse i Danmark, og at de reflekterer over udvalgte temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene på den tid.

Tilmelding løbende gennem skoleåret. Fremadrettet råder vi kun over et klassesæt, som udlånes via pædagogisk center. Mere info ved tilmelding.