Jesus på slottet - Bemærk ny dato - den 18.-19.juni 2019

For 3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst

Jesus på slottet er et rollespil, som arrangeres i samarbejde mellem Gram Slot og præster og frivillige fra provstiets kirker.

I spillet møder eleverne forskellige bibelske personer fra Det Nye Testamente.

Spillet foregår på Gram Slot tirsdag og onsdag den 18. og 19.juni 2019 kl. 9.15 og 11.00 begge dage. (ny dato i forhold til det udsendte katalog)

Max. 6 klasser pr. runde.

Fase 1
Skolen fortæller eleverne om de bibelske personer, de senere skal møde. Desuden skal de lære 2 sange og fremstille lovruller med de 10 bud.


Fase 2
Klassen besøger den lokale præst i kirken, hvor præsten fortæller om nogle af de bibelske personer. Alternativt besøger præsten klassen på skolen.


Fase 3
Klasserne mødes ved Gram Slot, hvor de møder Jesus, som er på vej til Jerusalem. Eleverne bliver til folkeskaren, der ledsager Jesus med sang og palmegrene. Ved slottet guider en discipel klassen rundt til forskellige bibelske personer, som fortæller deres historie. Til sidst samles alle klasser til fest hos tolderen Zakæus.

Formålet er at eleverne får viden om centrale bibelske fortællinger.

Man kan læse meget mere under menupunktet "Jesus på slottet".

Tilmelding senest 1. april