Martin Luther som filosof - Om frihed

For 9.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab/religion

Hvad er frihed? Hvad er det, der gør os fri? Er der grænser for frihed? Adskillige filosoffer op gennem tiden har tænkt over, hvad frihed er, og i dag spiller netop tanken om frihed en dominerende rolle i vores måde at forstå os selv og vores samfund og verden på.

Materialet benytter Martin Luthers opfattelse af frihed som en indgang til at se nærmere på, hvordan frihed er blevet forstået op gennem tiden, og til at udfordre eleverne til en diskussion om deres egen forståelse af, hvad frihed er. 

Når blikket på Luther er filosofisk betyder det, at de ydre historiske sammenhænge træder lidt i baggrunden til fordel for en mere principiel og almen filosofisk interesse. Det er grundtankerne hos Luther, der bringes i spil med de grundtanker, der findes hos eleverne og i vores samfund eller kultur i dag. Hans måde at tænke på var naturligvis formet af den tid, han levede i, og af de problemer, han selv var optaget af. Men midt i alt det, som var mere eller mindre bundet af tiden, træder også en række temaer og synspunkter frem, som netop ikke kun hører den tid til. Det er temaer og synspunkter, som vi enten er stærkt påvirkede af, eller som man også i dag må forholde sig til, fordi de er almenmenneskelige, uafhængige af tiden, og grundlæggende for enhver overvejelse over menneskesyn, etik, politik osv. Det er temaer, som kan bidrage til at slå bro, ikke bare mellem reformationstiden og vores tid, men også mellem en religiøs og en ikke-religiøs måde at tænke over verden og tilværelsen på.

Materialet består af lærervejledning inkl. elevopgaver.

Tidsforbrug: 4-6 lektioner.

Tilmelding løbende gennem skoleåret.