Temadag om kirkens ritualer

For 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

Eleverne stifter gennem fortælling, leg og aktiviteter i kirken bekendtskab med kirkens fire store overgangsritualer: dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Temadagen giver eleverne viden om centrale ritualer, symboler, salmer og bibelske fortællinger.

Temadagen kan strække sig fra to lektioner til en hel dag, efter aftale. Dagen tilrettelægges i samarbejde med den lokale sognepræst. Bemærk at der kan være varierende kapacitet fra kirke til kirke.

Tilmelding løbende gennem skoleåret.