Den lille prins

For 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab

 

Forløbet tager udgangspunkt i fortællingen om ”Den lille Prins”. I materialet benyttes både bogen Den lille Prins af Antoine de Saint-Exupéry fra 1943 og filmen fra 2016 af samme navn.

 

Inden filmen ses, skal eleverne arbejde med tre udvalgte temaer, som knytter sig til indholdet i både bog og film. Spørgsmål, opgaver og boguddrag er samlet i et elevhæfte. Temaerne hænger sammen med grundtemaer, der behandles i faget kristendomskundskab, og danner grundlag for de arbejdsopgaver, der indgår i materialet. De tre temaer er:

Modsætning mellem barn og voksen

Det, der ikke er synligt for øjet

Forfængelighed og grådighed 

 

Materialet består af:

Lærervejledning på 7 sider (digitalt eller trykt)

Elevhæfte på 12 sider (digitalt eller trykt)

Filmen skal læreren selv skaffe.

 

Tidsforbrug: 5 lektioner inkl. forevisning af filmen (108 min.)

 

Formålet er at eleverne i mødet med bibelske fortællinger og den anvendte film kan reflektere over deres egne eksistens- og trosvalg, over grundlæggende fænomener i tilværelsen, og over forskelle mellem at være barn og voksen. 

 

Tilmelding løbende gennem skoleåret.