Om os

Gennem de sidste 15-20 år er der rundt omkring i Danmark blevet etableret flere forskellige former for samarbejde mellem skolen og Folkekirken. Se mere herom på www.folkekirkensskoletjeneste.dk. Folkekirkelig skoletjeneste har eksisteret i Haderslev kommune siden midten af 1990?erne. 
 
Skole kirke samarbejde er et undervisningsmæssigt og lokalt forankret samarbejde mellem skolen og kirken. Samarbejdet finansieres af kirken, men foregår på skolens præmisser, da det defineres inden for rammerne af skolens virksomhed. I Haderslev Kommune dækker Haderslev Domprovsti udgifterne. 
 
Samarbejdsprojektet handler som udgangspunkt hverken om det enkelte menneskes religion eller personlige tro. Det handler derimod om "værdigrundlaget i vor kulturkreds", som det hedder i fagformålet for faget kristendomskundskab. Arbejdet er altså ikke baseret på forkyndelse, men på undervisning. På den måde er der taget hensyn til, at alle skoleelever uanset kulturel eller religiøs baggrund skal kunne deltage i projekterne.
 
Konkret tager samarbejdet form gennem udbud af (tværfaglige) undervisningsforløb med kristendomsfaget i centrum, af kirkebesøg, af fællesarrangementer for skoler, af kursustilbud m.v. 
 
Haderslev Skole Kirke Samarbejdes tilbud er målrettet alle 0.-10. klasser på folkeskoler og friskoler i Haderslev Kommune. Anvendelse af skoletjenestens materialer og medarbejdere er gratis. Er der transportudgifter til de nævnte arrangementer, tilbyder Haderslev Kommunes kørselsafdeling eller kirken at dække udgifterne.

Skoletjenesten samarbejder med skoleafdelingen i Haderslev Kommune, som  stiller lærertimer til rådighed i en arbejdsgruppe, som udsender  årsplan og materialer via Pædagogisk Center, og som via kørselsafdelingen er behjælpelig med transport til arrangementer.


Haderslev Skole Kirke Samarbejde formidler kontakt, materialer og arrangementer til skolerne, mens ansatte i Haderslev Stifts Skole/kirketjeneste (HASK) tilrettelægger forløb og producerer materialer.