Haderslev Skole Kirke Samarbejde

Årsplan

Der udsendes hvert år inden sommerferien en årsplan til skolerne med tilbud til det kommende skoleår.

 

I menuen til venstre er tilbuddene inddelt i forskellige klassetrin.

 

Udover årsplanen findes der ældre men stadig brugbare materialer under "Øvrige projekter".

 

Skolerne er altid velkommen til at kontakte den lokale kirke, som stiller sig til rådighed med:


- Præster eller andre kirkeligt ansatte som gæstelærere i klassen i enkelttimer eller i projektforløb.


- Kirken som mål for klasseekskursion. Præsten/andre ansatte står til rådighed, også gerne i forberedelse af kirkebesøget.


- Præsten som ressourceperson for læreren i forberedelsesfasen til et undervisningsforløb, hvor kristendommen indgår.  

cookie information